Referat og konstituering

 Referat af generalforsamling i håndboldbestyrelsen d. 4. feb. 2015

Pkt.1

Valg af dirigent

- Kaja valgt

Pkt. 2

Valg af 2 stemmetæller

- Helle Steffensen
- Steffen Jensen

Pkt. 3

Formandens beretning

I punktform
- 2 hold til Holstebrocup i 2014 – vi regner med 4 hold i 2015
- Seniordamer (S3) gik godt i sidste sæson (13/14) Både Herre S4 + damer S4 blev nedlagt
- Ungdomsholdene er en succes – der er kommet flere børn i gang. Der var opstart af minisport. Har været ok – en del børn deltager.
I sæson 14/15
- Der er børnehold i U6+U8+U10 både drenge & piger, U12 både drenge & piger
- Der er 2 hold tilmeldte fra både U10 dreng & U12 drenge
- 2 oprykninger - U12 piger + U12 drenge. U10 piger søgte om det.
- Der skal være fokus på at fastholde vores unge spillere.
- Trille Trolde kommer til minisport en gang om året – til fornyelse samt inspiration
- Håndboldkaravanen skal gerne foregå igen i år. Sidste år udvidede vi til og med 6. kl. I år kunne en mulighed være at tage alle klasser med helt op til 9. kl.
- Seniorafd. har været på vej i den forkert retning. Vi har ambitioner for denne afd. – ikke division men gerne så langt talentet rækker. Vi skal ikke ud og købe spillere men finde dem blandt vores egne. Det kommer til at koste på trænerposten.
- Vi har i denne sæson fået nogle gode trænere i Torben Blenstrup og Bo. Begge hold er rykket fra S3 til S2. Damerne ligger nr. 2 og Herrene nr. 1. Dette kan skyldes gode trænere som kan være med til at fastholde vores spiller fremover. Vi håber trænerne vil fortsætte næste sæson
- Vi må ikke miste vores fokus på den positive fremgang der p.t. er i klubben. Men for at det kan lykkes, skal bestyrelsen igen op på 7 medlemmer, da 5 medlemmer drænes for meget i energi, der er ikke tid til at bakke op om trænere m.v. som er en nødvendighed.
- Så planen er fremadrettet: Fuld hold i bestyrelsen, altså 7 medlemmer, ny struktur i bestyrelsen kunne være at den var delt op i 2 funktioner; Den ene funktion) De adm. opgaver så som kasserer, formand, næstformand og opgaver som budget, sponsorer, regnskab, kampplanlægning m.v. Den anden funktion er de folk her skal være de synlige i hallen til at hjælpe/støtte trænere, stå for hjemmestævner, søger for materialer, spillertøj, nye tiltag m.v. Bindeleddet mellem de 2 funktioner kunne være nogle enkelte møder samt evt. formanden. Allerede nu har Sune meldt sig som sponsormand m.v. og Jon som kasserer.
- Jeppe afslutter med at takke alle trænerne, forældrene samt udgående bestyrelsesmedlemmer.

Årsberetning godkendt!


Pkt. 4

Regnskabsfremlæggelse

- Jon fremlægger regnskabet. Der er en bundlinje på kr. 11.356,- som skyldes at sponsorindtægterne ikke er kommet ind i samme regnskabsår men strækker sig over 2 regnskabsår.
- Der var en diskussion omkring sponsorløbets placering i HB, da det primært er håndbold og fodboldafd. der stadigvæk står for det, mens andre afd. ikke hjælper til.
- En snak omkring synliggørelse af hvad div. sponsorpenge går til? Sponsorpenge som kommer fra målaktier, tombola m.v.
- Kommentar om muligheden for at placere/samle alt budget i HB
- Det skal være mere oplyst at der er mulighed for at søge HB om tilskud til Holstebrocup eller andre cup!
-
Regnskabet hermed godkendt!

Pkt. 5

Budgetforslag

Jon fremlagde budgetforslaget.

- Forslag om tilskud til Holstebrocup som en hjælp til forældrene, især dem der har flere børn der skal deltage?
- Kunne man tage buskørslen samt lommepenge budgettet væk og i stedet bruge pengene på at nedsætte tilmeldingsbeløbet?
- Udd. til trænerne – der er afsat kr. 2.000,- er det nok??
- Interne kurser ved f.eks. Torben Blenstrup, som har meget erfaring at dele ud af!
-

Pkt. 6

Evt. skriftlige indkomne forslag

- Ingen skriftlige indkomne forslag-

Pkt. 7

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jeppe Bak & Winnie Andersen – ingen ønsker genvalg

Jens Flohr udtræder 1 år før tid. Jeppe Bak ønsker at tage det sidste år for Jens, så Jeppe dermed fortsætter i bestyrelsen i 1 år endnu.

Jon og Sune fortsætter – dermed skal der findes 4 medlemmer

Følgende personer ønsker at opstille og blev herefter valgt:
Bo Carstens
Steffen Jensen
Maiken Nyborg Jensen
Linett Toft

Supl.:
1. supl. = Jens Harrestup
2. supl. = Rikke Haslev

Vi siger herfra tillykke med valget


Pkt. 8

Evt.

- Frank fortæller om et nyt koncept for Mønsted/Sparkær som hedder ”Sports for Kids”. Det er et alternativ til fodboldskole og som skal koste lidt mindre. Det foregår i uge 27 og er for alderen 4-7 år og foregår i weekenden. 1 dag med fodbold og 1 dag med håndbold. Endvidere laves der noget for aldersgruppen 8-13 år. Det er en hel uge (uge 27) hvor børnene er opdelt på 2 hold; det ene hold er ude og spille fodbold mandag + tirsdag hvor det andet hold er inde med håndbold. Onsdag og torsdag skifter de sportsgren. Fredag er en fælles dag. Torben Blenstrup laver en drejebog. Det er planen det skal koste max. kr. 500.- med mulighed for søskenderabat. Det inkludere; sportssæt (sportigan/select), mad hver dag (som strikkeklubben laver) + en evt. bold
- Helle Steffensen roser Pyro for hans forældreindsats – altid hjælpende….
- Pyro er initiativtager på et projekt; Street håndbold. Det er for 4 - 6. kl. i hele Viborg kommune. I samarbejde med JHF & DHF og alle foreninger. Der foregår indendørs og det drejer sig om i alt 3.700 børn, hvis alle deltager. Det skal foregår den 09.09.15. Pyro arb. med Viborg kommune omkring betaling af buskørsel. Der skal findes sponsorer til dækning af bolde. Skolerne skal helst inden udgifter have. Der vil være 3 uges træningpas for skolerne.
- Kommentar med vigtigheden af forældre der vil være behjælpelig på sidelinjen.

Kaja lukker og slukker og siger tak for i aften.

Jeg siger hermed tak for samarbejdet i de 2 år jeg har været med. Jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke fremover

Referent Winnie Andersen
 
 
Konstituering M/S Håndbold

Hermed følger konstitueringen for M/S håndbold efter generalforsamling d. 4/2 2015

Konstitueringen blev som følgende:

Formand:
Jeppe Bak


Næstformand:
Sune Langhoff-Jensen


Kasserer:
Jon Nielsen

Sekretær:
Maiken Nyberg Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Linett Toft
Bo Carstens
Steffen Jensen