Referat

Mandag d.5. Februar kl. 19.00 i MIF Loungen

1. Valg af dirigent Ove Harerstrup
2. Valg af 2 stemmetællere
Helle Steffensen og Linett Toft
3. Formandens beretning v. Steffen Jensen
SPG: træner til jylland serie damer hvad skete der ?
Beretning godkendt

4. Regnskabsaflæggelse v. Jon Nielsen
Se bilag på dropbox
Det har været et prøve år i forhold til fjends hk
Der har været mange udgifter til bla. Tøj
Regnskabet for fjends hk er endnu ikke afsluttet
Regnskab er godkendt


5. Budgetforslag for 2018
Se bilag på dropbox
SPG: ingen

6. Evt. skriftlige indkomne forslag Ingen


7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
3 for 2 år
Simon Tollerud
Anette Tollerud
Kristina Kristensen


1 for 1 år
Dorthe Rind


På valg:
Jon Nielsen ønsker ikke genvalg
Steffen Jensen ønsker ikke genvalg
Bo Hessellund Carstens ønsker ikke genvalg
Anita Sais Zidek udtrådt af bestyrelsen efter eget valg


Valg af 2 suppleanter
Nuværende suppleanter:
Mathias Iversen
Linette Hamann Harritz
Nye: 1. supplant Malene Herrup
2. supplant Dorthe Espersen

8. Evt.
Helle: det er fantastisk med samarbejdet med Fjends HK
Er der styr på at hver anden spiller meldes ind i m/s og Stoholm