Referat

GENERALFORSAMLING. REFERAT
Onsdag d.1. Februar kl. 19.00 i MIF Loungen

1. Valg af dirigent
Kaja valgt.
2. Valg af 2 stemmetællere
Henrik Dreier og Mathias Iversen
3. Formandens beretning v. Steffen Jensen
Se bilag på dropbox

4. Regnskabsaflæggelse v. Jon Nielsen
Se bilag på dropbox
Regnskab godkendt
5. Budgetforslag for 2017
Se bilag på dropbox
Spørgsmål:
Holdtilmeding til julestævner ? – det er de 10000
Har man droppet sponsorløb ? Nej ikke helt er åben for forslag
Har man overvejet at gøre overfor senior afd. Social arrangement – evt bruge nogle af de 250000 vi har arvet .

6. Evt. skriftlige indkomne forslag – Ingen modtaget
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år:


På valg:
Linett Refsgaard Toft ( ønsker ikke genvalg)
Steffen Jensen ( ønsker genvalg for 1 år )
Bo Hessellund Carstens ( ønsker genvalg for 1 år)
Maiken Nyberg Nielsen ( ønsker genvalg for 2 år)

Valgt:
Steffen Jensen
Bo Hesselund Carstens
Maiken Nyberg Nielsen
Randi Drensborg
Anita Sais Zidek
Mette

Valg af 2 suppleanter
Nuværende suppleanter:
Rikke Haslev
Linette Hamann Harritz

Valgt:
Linette Hamann Harritz
Mathias Iversen

8. Evt.
Hvilke tanker har vi omkring U 14 piger- vi arbejder på sagen, men kan ikke sige mere lige nu.
Hvilke tanker har bestyrelsen omkring herre senior –
Vil gerne have et hold igen, træningstider, evt træne med Stoholm en dag om ugen
Niveau evt serie 3

Ide: hjælp til feks løb, ROM smagning, andre events
Hvor det er spillere og deres forældre hjælper til arrangement