Referat

Referat af håndbold general forsamling Mandag d 8/2-2016

1. Ove Harrestrup valgt som dirigent
2. Frank og JP valgt som stemme tæller
3. Sune fremlægger formanden’s beretning.
Se bilag
Er det muligt at få U6 hjem og spille? Steffen arbejder på sagen, evt selv starte noget op
Prøver at se om det er muligt til en af de sidste hjemmestævner.

Forsætter sammen arbejder med skolen ? Ja
Har ikke haft håndbold karavane i år, pga total håndbold

Sommerhåndbold kommer det igen ??
Ja, det er planen
evt vores egen Fjends turnering , så der ikke skal kører så langt som i 2015

Beretning er godkendt.


4. Underskud på 38292kr
Kontingenter vi har ikke få så meget ind som vi har regnet med.
De er kommet sent ud i år isforhold til sidste år
Der er flere sponsor aftaler der ikke er betalt endnu
Vi har brugt penge på at klæde vores træner på, noget vi ikke havde budgetteret med
Flere udgifter til holdtilmeldninger/stævner
Lidt flere udgifter til hal leje
Regnskab godkendt


5. Taget udgangspunkt i tallene fra sidste år.
Sat penge af til at kan gøre noget for trænerne kår har der været trøjer
Forsætter salg at støttelodder
Har givet et tilskud til Holstebro cup
Forventer et underskud på 20000kr

Kommentar:
Er kontingenter hævet?
Ja senior er hævet lidt, HB henstiller at kontingenter for unge under 18 IKKE hævet.

Man har mulighed og at søge midler hos Minna due fond eller andre fonde.
Man skal måske gøre mere opmærksom på her, gøre det synlig ved feks. Plakater
JP forslår at man finder en person/udvalg på tværs af klubberne der kan siddende det arbejde.

Hvad gør man med sponsorløb??
Der er mange arrangementer i byen, man er enig i håndbold og fodbold afd at sponsor løb pt er parkeret.
Nye ideer skal på banen

Vi skal ha de unge mennesker/børn til selv at hjælpe til, så det ikke bare er forældre der betaler.
Vi skal ha en klub følelse frem hos ungdomsholdene.

De skal yde noget for at få feks nye trøje, osv.

6.
Ingen skriftlige forslag modtaget.

7.
Jeppe ønsker ikke genvalg
Sune ønsker ikke genvalg
Jon ønsker genvalg
Forslag:
Johnny Weller
Connie Rizou

Johnny, Jon og Conni er valgt

Valg af suppleanter.

Linette Harritz.
Rikke Haslev

8. Evt.

Sune: det er vigtig at man i bestyrelsen både har fokus på ungdom og senior afd.

HB møde d 24/2-2016

Sponsor udvalg på tværs af alle afdelinger, under HB
JP laver et skriftlig forslag til HB sammen med et forslag om nyt system til kontingent.