Mønsteds historie

Mønsted  8800  Viborg

 Mønsted ligger ved hovedvej A16 små 10 minutters kørsel vest for Viborg. Adgangen til A16 sker sikkert og hurtigt via en rundkørsel , som blev etableret i 1999 bla. ved medvirken af det lokale trafiksikkerhedsråd.
  
Mønsted ligger i et meget naturskønt og varieret område , indenfor en radius på et par km. findes mod øst Mønsted Å med den karatariske ådal langs Mønsted Skov , mod syd ligger den genetablerede (2008 dette projekt belv desværre aflyst) 65 hektar store Rosborg sø , mod nord Bryrup bakker , hvor Rishøj rager op i 65 meters højde , og mod vest ligger Mønsted Kalkværk og intet mindre end verdens største Kalkgruber.
 
 
Der har boet mennesker i Mønsted området i over 3000 år , de har førhen typisk levet af landbrug , men kalkbrydningen har også været en indtægtskilde gennem mange hundrede år. Sognet var førhen præget af mange små husmandslandbrug , men efterhånden er der kun få store erhvervslandbrug tilbage , de små husmandssteder er blevet til hobbylandbrug , hvoraf mange har rideheste.
 
Mens der således er sket en affolkning fra det åbne land , er tilflytningen til Mønsted by steget. Siden 1970erne er der bygget mange nye huse i Mønsted , dels på kommunale boligudstykninger og dels på private boligudstykninger.
 
 
I dag er Mønsted en moderne landsby med et blandet bolig og industrikvarter , byen er blevet et populært bosætningssted for unge børnefamilier , for her findes gode børnepasningsmuligheder hos et korps af dels private , dels kommunale Dagplejere. Mønsted Børnehave , der blev bygget i 1998 , har plads til 60 børn , og Mønsted Skole , der blev bygget i 1964 , hvor man nedlagde 6 små skoler , har ca. 250 elever fra 0. til 9. klasse. Tæt ved skolen ligger Skole Fritids Ordningen ( SFO ).
  
I fritiden er det Mønsted IF der trækker det store læs med tilbud til alle aldersklasser , indenfor håndbold , fodbold , badminton , tennis , gymnastik, cykelmotion, e-sport og motionsløb.
 
 
 Bolig: Mønsted består primært af fritliggende huse og villaer , men der findes også en del andelsboliger , og endelig har  Boligselskabet Sct Jørgen en del udlejningsboliger i byen.
 
 
Indbyggere: I Mønsted sogn bor der i dag (2018) 942 mennesker heraf 750 i Mønsted by.
 
 
 
 
Vand: Mønsted Vandværk , der er et andelsselskab stiftet i 1952 , har forsyningspligten i området og har ca. 370 medlemmer.
 
Trafik: Den offentlige busrute , rute 28 mellem Holstebro og Viborg har 28 afgange på hverdage ved busstoppestedene ved hovedvej A16. Se mere på www.midttrafik.dk
 
Erhverv:  I Mønsted findes flere virksomheder f.eks. Arminox , Arla, Ninki Bilvask ,  Viborg Campingcenter , Mønsted Kro , Stoholm Autolakeri , Mønsted Malerforretning , Meny Kaffe , Dagli Brugsen , Mønsted Maskinstation , Skovvejens Maskinstation , Mønsted Cykler , Salon Mie , Salon Helle , KK-Byg , Mønsted Tømrerfirma, Flisemureren.
 
 
Turisme:  Mønsted Kalkværk – Mønsted Kalkgruber www.monsted-kalkgruber.dk 
 
 
 
 
 
Detailhandel:  Midt i byen ligger vores egen medlems ejet ”Dagli Brugsen” med OK benzinsalg. Det er en helt ny butik opført i 2004 , med de nyeste indretninger og udstyr. Af specialbutikker findes, Meny Kaffe med ost , vin og kaffe, Mønsted Malerforretning med salg af Flugger malerprodukter , Mønsted Cykelforretning med salg af cykler m.v. Postbutikken findes i forbindelse med Dagli Brugsen Mønsted.
 
 
 
 
 
Institutioner: Dagplejere både private og kommunale , Mønsted Børnehave , Mønsted Skole www.moenstedskole.fjends.dk , Mønsted Kulturhus , Østfjendshallen , Mønsted Ungdomsklub , Mønsted Kalkværk.
 
  
Foreninger :
Mønsted Idrætsforening , håndbold , fodbold , badminton , tennis , gymnastik , motionsløb ( Team Mønsted) og Kalkbrænderfest i uge 33 www.mif-fodbold.dk og www.mønsted-if.dk
Sparkjær-Mønsted Jagtforening.
Mønstedklubben , senior/ældre klub.
Mønsted & omegns fritidsklub.
Mønsted Ungdomsklub.
Mønsted Kulturhus.
Mønsted Handels- & Håndværkerforening.
Mønsted Brugsforening.
Mønsted Vandværk.
Mønsted Byggeindustri
Mønsted Menighedsråd