Kontingentsatser

Alle nedenstående satser er pr. år og gældende for 2018.
 
Man har fra bestyrelsens side besluttet, at der gives rabat til spillere under uddannelse, samt spillere der endu ikke er fyldt 18 år. Se de gældende sater nedenfor.
 

Senior:                                           1.700 kr.

Under uddannelse eller U/18:       1.400 kr.
 
Damesenior:                                     800 kr.
Under uddannelse eller U18:           650 kr.

Old Boys/Veteran:                            800 kr.

 
Ved evt. rykker pålægges gebyr på 100 kr.
 
Alle hold modtager to opkrævninger årligt, med to lige store beløb til opkrævning.
 
 
Vedr. tilbagebetaling af kontingent:
 
For at sikre en ensartet behandling af tilbagebetalingssager, er der som udgangspunkt ikke mulighed for at få medlemsbetalingen retur.
 
I særlige tilfælde kan der dog ses bort fra denne regel.
Ønsker man at ansøge om tilbagebetaling skal en anmodning sendes skriftligt til afdelingens bestyrelse.
Tilbagebetaling kan kun ske inden halvdelen af kampene i den pågældende halvsæson er spillet og kun ved:
1 Alvorlig sygdom
2 Voldsom skade pådraget ved kamp eller træning.
 
Dette er besluttet af en enig fodboldbestyrelse inden sæsonen 2015.