Formandens beretning

GENERALFORSAMLING MØNSTED / SPARKÆR HÅNDBOLD 1 Feb. 2017

Mit første år som formand i Mønsted /Sparkær håndbold har budt på rigtig mange fede og positive oplevelse, så der virkelig på 2016 som en meget positiv oplevelse.
Vores medlems antal er stort set uændret i 2016 med omkring 125 medlemmer, hvilket vi er meget tilfredse med, da håndbold generelt har det svært i danmark i disse år. Det udmyndes nu i vi faktisk har ungdoms hold tilmeldt JHF turnering i både drenge og piger i u10,u12 og u14, hvilket er rigtig mange år siden vi har kunne mønstre. Vi kan selvfølgelig altid bruge flere spillere og især er det ønskeligt , hvis der var flere fra Sparkær. Vi prøvede derfor i 2016 at få et samarbejde med Sparkær op at køre igen, hvor de også bindes økonomisk, men tiden er der ikke lige nu, så vi afventer og ser i de kommende år.
Vi har i 2016 har rigtig mange gode op succesfulde tiltag med at skabe liv og fest med massere af håndbold glade mennesker i hallen. Vi har haft musik , indløb og speak som afslutning både i foråret og til jul og i år var juleafslutningen krydret med et lokalt julemarked. Som noget nyt afholdte vi også juleafslutning for u6+u8 sammen og u6+u8u10+u12 + u14 sammen med efterfølgende jule frokost, hvor det kom så mange af vi måtte bruge opvarmningsrummet til at spise i, så alle kunne få en plads.
Vi har haft massere af ungdomshold til stævner med Holstebro cup, som den største event, hvor vi deltog med 6 hold og i alt omkring 70 pers. Via spillere og trænere. Forældreopbakningen i de forskellige haller var igen i år helt outstanding, det er fedt at følge sådan et sammenhold. Der ud over har vi deltaget i Skovby cup med vores damesenior, Fjends julecup og Rosendahl Julecup med ungdomsholdene + vi selv har arrangeret nogle stævner for U6 + U8. Det er en stor priotet for klubben, vi kan tilbyde de unge mennesker, at komme til stævne, så derfor yder vi også tilskud dertil, så alle har mulighed for at kommer med.
Vi har prioteret markedsføring højt i 2016, hvor vi har Helle Steffensen som koordinator , så alle kampe , der er i hallen bliver markedsført via facebook og sedler i brugsen/hallen, det håber vi i alle nyder godt af. Jo flere tilskuere i hallen jo mere liv og jo sjovere er det at spille håndbold.
Vi har i 2016 startet en del nye unge hjælpetrænere op, hvilket vi er utrolig glade for, da de er med til at skabe den fremtidige træner fundament. Vi har igen i 2016 haft en fantastisk skare af frivillige rutinerede trænere også, de er alle fantastiske og med til vores lille klub trækker så mange spillere til, der næsten ikke er haltid nok – selv i sommers blev der trænet i hallen , så sommer håndbold har vi også haft i 2016. Man kan også se på spillerne, hvor meget de rutinerede træner betyder, det er fedt at se hvordan stort set alle vores hold / spillere, har udviklet sig i 2016, så vi faktisk har flere hold der spiller i A rækken.
To af de håndbold frivillige blev begge hædret i 2016, da Torben Blenstrup blev Kåret til årets idrætsleder i Mønsted IF og Flemming Pyro Jensen fik Viborg Stift folkeblads skulderklap pris til Viborg Idrætsråds genralforsamling – stort tillykke til begge igen.
I efteråret var vi omkring 120 personer i Boxen i Herning og se championsleageu kampen mellem BSV og Paris . Vi var så heldige at vinde rettigheden til at lave indløb med Paris, så vores U12 piger og Drenge fik æren at gå ind med de store stjerner og i pausen skulle de vise street handball for repræsentanter for IHF, det var en super stor dag for dem alle.
Vores senior damer har i 2016 fortsat deres utrolige fremgang, som de over de sidste 4 år har lavet sammen med træner Torben Blenstrup. De rykkede i foråret op i serie 1 og misanten om de ikke rykkede op i Jyllandsserien igen til jul, det er imponerende. Vi har to hold og serie 3 ville ikke stå tilbage for serie 1, så de tog også en oprykning til serie 2 her til jul også imponerende. Torben har desværre besluttet dette bliver den sidste sæson, så processen med at finde en ny træner startede lige efter jul. Vores senior herrer måtte desværre i julepausen opgive at fortsætte, grundet spiller mangel, men vi arbejder kraftigt på at få holdet i gang igen til næste sæson.
Slutteligt vil jeg takke alle trænere, alle i bestyrelsen, de frivillige som laver opgaver uden for bestyrelsen, tak til Frank og Dorthe i hallen, for altid godt samarbejde, kæmpe tak til alle sponsorer og støttere via støtte lotteri - uden jeres hjælp ingen håndbold i Mønsted / Sparkær mange mange tak!!!
Steffen Jensen
Formand