Formandens beretning

Generalforsamling M/S Håndbold 04-02-2015

Afslutning sæson 2013-14:
Ungdomsholdene klarede sig generelt, fint sidste år havde vi U12 piger og drenge samt U8. Traditionen tro var vores hold til Holstebro cup, hvor trænere, ledere og forældre var afsted med vores 2 U12 hold. De hyggede sig som sædvanlig og der er igen i år er der tilmeldt hold. Vi stiller med 4 hold, så det bliver sikkert dobbelt så sjovt.
Seniorholdene er lidt en anden historie sidste år. Vores S3 damer klarede sig bedst og var tæt på at rykke op, men blev snydt i sidste spillerunde. Vi måtte desværre trække vores S2 Herre til Jul sammen med vores S4 damer, dette grundet manglende spillere.

Sæson 2014-15:
Vi har nu gennem flere sæsoner haft et stor fokus på vores ungdom, dette er nu ved virkelig, at bære frugt. Vi har i denne sæson haft hold i U6, U8, U10 piger, U10 drenge, U12 piger og U12 drenge. Dertil skal nævnes at vi faktisk har haft tilmeldt 2 hold i både U10 og U12 drenge. U12 piger og U12 drenge rykkede begge en række op til jul, så det går rigtigt godt.

Dette må ikke blive en sovepude og der skal derfor stadig være fokus på, at fast holde de mange børn som igen til den nye sæson forhåbentlig komme fra minisport, samt at få flere børn fra de andre årgange i gang med at dyrke håndbold. Vi har igen i år haft fat i JHF til minisporten med deres Trille/Trolde koncept, dette koncept forventer jeg vi fortsætter med i næste sæson.

Det andet tiltag i vores projekt ungdom er Håndboldkaravanen, som vi har i samarbejde med skolen sidst i august, det var igen i år en kæmpe succes. Vi har derfor snakket om, at udvide dette til at kunne omhandle nogle flere årgange. Det har nemlig vist sig, at vi faktisk får nogen flere børn i gang og det er jo super godt.

Et nyt tiltag er et indkommet forslag fra fodboldbestyrelsen, som vi i samarbejde med dem arbejder videre på og som jeg ikke vil løfte sløret for endnu, men det skal gerne løbe af stablen til sommer.

Vores seniorafdeling så jo mildest talt ikke for godt ud ved sæsonafslutning sidste år og vi besluttede i bestyrelsen, at skulle vi have en velfungerende forening, så skal der også være en seniorafdeling. Vi blev enige om, at der ikke er ambitioner om at komme i divisionerne igen, men vi vil gerne have noget godt håndbold. Vi må se hvor langt talentet rækker, for længere skal vi ikke. For at få gang i denne del af foreningen kræver det også nogle dygtige trænere og har vi været så heldige at finde 2, nemlig Torben Blænstrup for damerne og Bo Sais Zidek for herrerne. Deres egenskaber og spillernes genfundne talenter har resulteret i 2 oprykninger her til Jul. Desuden ligger damerne nr. 2 og herrerne nummer 1 i serie 2.

Hvad gør vi så i bestyrelsen for at vedholde alle disse små succeser, fordi hvis vi lader stå til kan det hurtigt gå den anden vej? Hvordan skal bestyrelsen så holde fokus på dette, så vi ikke kommer til at køre i de samme rutiner og til sidst måske miste vores dygtige trænere og uden dygtige trænere mister vi også spillerene.
For det første skal vi have fuldt hold i bestyrelsen igen, altså 7 personer. 5 personer er bare ikke nok. Dette skal I, som er fremmødte i aften hjælpe med.

Vi har et foreslår og det er at opdele bestyrelsen i 2 under udvalg.
1. udvalg skal sørge for det administrative. Altså budgetter, sponsor, seniortræner, HB kontakt, kampplanlægning, spiller registrering på web m.v.
2. udvalg skal sørge for det praktiske i hallen herunder ungdomstræner, hjemmestævner, spiller registrering i hallen, materialer, tøj, nye tiltag m.v. Jeg forestiller mig, at hovedparten af disse opgaver kan udføres mens man alligevel er i hallen for at se sine børn træne eller spille kamp, så der vil være et meget begrænset antal deciderede møder.
Bindeleddet mellem disse 2 udvalg vil være via enkelte samlede møder, samt evt. formandsposten.

Intet er lagt fast endnu, men hvis der ikke er nogle af de nye bestyrelsesmedlemmer som ønsker det, så har vi besat de ”tunge” poster. Sune vil gerne blive ved med at have kontakten til vores sponsorer og finde nye m.v. og Jon vil godt tage tjansen som kasserer.
Dermed er det pladserne i det praktiske udvalg som vi skal have besat.

Til sidst vil jeg gerne takke vores trænere og ledere for et utroligt arbejde med vores børn, uden jer var dette simpelthen umuligt. Jeg vil også gerne takke alle forældre, I siger sjældent nej til at hjælpe og der er en enorm opbakning fra jer, det er vi utrolig taknemmelige for, bliv endelig ved med det. Til Winnie og Jens, som forlader bestyrelsen vil jeg gerne takke for samarbejdet og I er altid velkomne igen.Jeppe Bak