Bestyrelse

Formand:
Knud Mikkelsen
Mobil: 21778745
Mail: knudaage@mikkelsen.mail.dk
 
Næstformand:
Michael Stilling Sørensen
Mobil: 28496459
Mail: michael-soerensen@hotmail.com
 
Kasserer:
Sune Langhoff Jensen
Mobil: 28497185
Mail: sunelanghoff@gmail.com 
 
Sekretær:
Kenneth Davidsen
Mobil: 23281669
Mail: kfd@kims.dk
 
Øvrig Bestyrelse:
Per Langhoff Jensen
Mobil: 29321209
Mail: langhoff.jensen@gmail.com
 
Thomas Koch
Mobil: 40614510
Mail: Thomas_koch@hotmail.com
 
Michael Andersen
Mobil: 40846087
Mail: ma@jyskdisplay.dk